Dotace MAS ČR v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Nastartujte nebo rozšiřte svůj byznys

Pomůžeme vám získat finance (až 50 %) na zakoupení nových technologií, výstavbu nebo rekonstrukci provozovny, vybavení obchodu, pořízení automobilu.