„Program rozvoje venkova - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů“

Seznam záměrů:

a) zemědělské podniky MSP

b) zpracovatelské podniky MSP + zemědělské podniky velké

c) zpracovatelské podniky velké

 

Příjemce dotace: 

zemědělský podnikatel

výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv

 
Forma podpory:

přímá nenávratná dotace 50%

Příjem plných žádostí:

14. 7. - 4. 8. 2020

Celkové výdaje:

100 000 Kč až 30 0000 000 Kč

Způsobilé výdaje:
 •  pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
  úpravu, balení, značení výrobků (kutr, řezačka, nastřikovačka, narážka, klipsovačka,
  masírka, balička…)
 •  výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
 •  investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
  surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 •  investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 •  investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce
  prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní
  prostředky pro dovoz ke konečnému spotřebiteli)
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
Kritéria přijatelnosti projektu
 • mikro, malý, střední nebo velký podnik
 • území celé ČR mimo hl. města Prahy
 • splnění bodového ohodnocení za preferenční kritéria
 • lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace

Telefon

+420 776 714 480

E-mail

info@activegrant.cz

Adresa

Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava