„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II -III.výzva“.

Projekt se věnuje problematice adaptování se zaměstnanců na neustále se vyvíjející pracovní
trh a rostoucí nároky na praktické dovednosti zaměstnanců. Projekt je financován
z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky a Úřadem práce
ČR a bude realizován do 31.12.2022.

Projekt umožní zaměstnavatelům a OSVČ (fyzickým osobám) získávat finanční příspěvky na
vzdělávání nebo rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny
mzdy vzdělávaných zaměstnanců, po celou dobu jejich vzdělávání. Do projektu mohou být
zařazeni i potencionální zaměstnanci.

Každý zaměstnanec může být podpořen pouze jednou během projektu POVEZ II

Max. vzdělávání + mzdové náhrady 500 000,- Kč/měsíc/žadatel = max. 9 mil/projekt

Podporované aktivity: další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné i

Specifické vzdělávání – minimální rozsah 40 hodin (á 60 min) na jednoho účastníka

Prezenční i online vzdělávání

Nelze: vzdělávací aktivity obecné povahy (kurzy obecné IT gramotnosti, soft skills, školení
BOZP)

Cílová skupina:
 • stávající a potencionální zaměstnanci (u potenciálních po ukončení musí následovat pracovní
  poměr, ne DPP, DPČ)
 • nelze na DPP a DPČ
Doba realizace:
 •  max. 18 měsíců
 • vzdělávání nutno zahájit do 6 měsíců od schválení žádosti (schvalování 30 – 60 dnů, poté se
  dokládá zbytek příloh, poté podpis dohody)
 • vzdělávací aktivita může být zahájena až po uzavření dohody s ÚP
Způsobilé výdaje
 • externí vzdělávání či rekvalifikace (akreditované x neakreditované)
 •  interní vzdělávání (max. mzda interního lektora 230 Kč/hod)
 •  mzdové náhrady za dobu účastni zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 198 Kč/hod)
 •  povinná 15 % spoluúčast zaměstnavatele na vzdělávací aktivitě (režim de minimis)
Proplácení způsobilých výdajů:
 • Mzdové náhrady měsíčně zpětně, kurzovné po ukončení projektu

Telefon

+420 776 714 480

E-mail

info@activegrant.cz

Adresa

Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava